Kurpiewska Teresa

Kurpiewska Teresa – profesor oświaty. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sierzputach Zagajnych (gm. Śniadowo) trafiła do Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Zespole Szkół Drzewnych. Zaangażowała się w pracę harcerską w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomży. Swoje przekonanie co do dalszej kariery zawodowej potwierdziła wybierając studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku pedagogika, które ukończyła w 1978 roku. Nie skorzystała z propozycji pracy na uczelni, gdyż osobiste plany życiowe – małżeństwo i niebawem macierzyństwo związane były z koniecznością powrotu na ziemię rodzinną. W 1978 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Śniadowie, między innymi jako opiekun harcerstwa, a od 1 września 1982 r. otrzymała etat pedagoga szkolnego, później – logopedy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży. W międzyczasie ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży – studia podyplomowe z zakresu informatyki dla nauczycieli i studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w oświacie. Nigdy nie zrezygnowała z samokształcenia oraz doskonalenia swoich umiejętności i uzupełniania wiedzy. Zaliczyła ponad 20 różnych form doskonalenia zawodowego. Przez trzy lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły, a od 1 grudnia 1996 do sierpnia 1999 – była jej dyrektorem. W 1999 r. podjęła się organizacji od podstaw gimnazjum – Nominację na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 odebrała 22 kwietnia 1999 roku. Wzorcowy program wychowawczy został opublikowany w książce „Szkolny program wychowawczy” K. Koszewskiej i E. Tołowińskiej-Królikowskiej. Uczniowie i nauczyciele realizowali program edukacyjny TVP SA „Gimnazjum 2000” i program MEN „Żyrafa”. Dzięki bardzo dobrej pracy Samorządu Uczniowskiego gimnazjum Nr 1 organizowało dziesięć Sejmików Samorządu Uczniowskiego. Ośmiokrotnie uczniowie szkoły reprezentowali województwo podlaskie na corocznych sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. – Z dumą i poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku zamykam etap pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 i jednocześnie istnienia gimnazjum. Wśród licznych nagród i wyróżnień, które odebrała, największą satysfakcję sprawił jej tytuł honorowy Profesora Oświaty, który w 2011 roku otrzymała z rąk Katarzyny Hall – ministra Edukacji Narodowej oraz Medal Edukacji Narodowej w 2000 roku – to najwyższe wyróżnienia, jakie może osiągnąć nauczyciel w oświacie. Jako społecznik ceni Odznakę Przyjaciela dziecka za pracę dla dobra dziecka przyznana przez TPD. Wspomina i ceni lata współpracy ze Wspólnotą Polską, TWP i PCK. Obecnie pracuje jako logopeda w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży, w budynku, w którym przepracowała 35 lat.