Niemczura Marcin

Niemczura Marcin (1963 – 1983) – poeta i fotografik. Miał dwadzieścia lat w chwili śmierci w lubelskim hotelu. Pozostawił po sobie liczne zdjęcia i negatywy oraz dwadzieścia cztery wiersze. Utwory poetyckie zostały opublikowane w szkolnej gazetce I Liceum Ogólnokształcącego „Głos Ucznia” w 1984 roku, w „Kontaktach” w roku 1993 oraz w albumie fotograficznym „Z kształtów cienia”, wydanym w 2001 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.