Okulicz-Kozaryn Gilbert

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Okulicz-Kozaryn Gilbert

Okulicz-Kozaryn Gilbert – prezydent Łomży w latach 1988-1990, polski inżynier i działacz państwowy. Urodzony 9 lutego 1954 r. w Białymstoku. Po ukończeniu szkoły w Ełku studiował inżynierię na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, po czym podjął pracę Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (kierował m.in. budową piekarni w Łomży), a następnie w Zakładach Usług Inwestycyjnych WZSM w Łomży. W 1985 został mianowany wiceprezydentem miasta, a w latach 1988–1990 sprawował funkcję prezydenta Łomży, ostatniego w epoce PRL. Obecnie pełni obowiązki wiceprezesa zarządu ds. eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Jest wiceprzewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.