Prusiński Jacek

Prusiński Jacek (1938-2008), lekarz medycyny. Urodził się 28 listopada 1938 roku w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w Łomży, a studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w 1965 roku dyplom lekarza medycyny. Pracę rozpoczął w Szpitalu Powiatowym w Giżycku. Do Łomży przeniósł się w 1968 roku, będąc początkowo kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Piątnicy koło Łomży. Później rozpoczął pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, gdzie wcześniej przez wiele lat pracował Ojciec Jacka – Witold Prusiński, znany chirurg. W 1972 roku uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, a w 1978 roku – II stopień w tej dziedzinie. Był lekarzem powszechnie lubianym i szanowanym przez pacjentki, lekarzy oraz przełożonych za wielką sumienność, dokładność i pracowitość. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, z wielkim oddaniem troszczył się o chorych. W sytuacjach trudnych wykazywał niezwykłe opanowanie, był subtelny i precyzyjny w wypowiedziach, umiał też pocieszać. Bardzo dużo pracował na rzecz Oddziału, Szpitala i Łomży. Był aktywnym działaczem „Solidarności”. Niespodziewanie ciężko zachorował i nagle został zmuszony do wycofania się z aktywnego życia zawodowego. Przez wiele lat zmagał się z chorobą; niestety 9 grudnia 2008 roku odszedł na zawsze, pozostawiając w głębokim smutku żonę, synów, synowe i wnuki. Pozostawił też w wielkim bólu i żalu swoich przyjaciół i kolegów. Łomżyńska służba zdrowia straciła doskonałego specjalistę, lekarza o wysokich wartościach etycznych.