Pułaski Kazimierz Michał Władysław Wiktor

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Pułaski Kazimierz Michał Władysław...

Pułaski Kazimierz Michał Władysław Wiktor (1746 – 1779) – marszałek łomżyński, bohater narodu polskiego i amerykańskiego. Urodził się 4 marca 1746 r. jako jedno z ośmiorga dzieci Józefa i Marianny Pułaskich. Dziecko ochrzczono w pałacu Czartoryskich w Warszawie; chrzestnymi byli: Stanisław Poniatowski wojewoda mazowiecki i Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska, wojewodzina ruska. Bohater walk o wolność dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”. W 2009 roku amerykański kongres przyznał mu Honorowe Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. W 1769 r. bracia Pułascy kierują swój 600-osobowy oddział na Litwę. Wyprawa ta bardzo szeroko rozsławiła ich bohaterstwo, a szczególnie Kazimierza. Gazety paryskie, opisując pochód Kazimierza na Litwę uznały go za największego wodza konfederacji. Wyprawa ta miała zaktywizować miejscową szlachtę do przystępowania do konfederacji. W zwycięskim pochodzie pod Grodnem, spotkali się Pułascy z Józefem Bierzyńskim. Zwerbowane oddziały litewskie przekazano Józefowi Sapiesze, marszałkowi związkowemu litewskiemu. Niestety, planowana koncentracja wojsk koronnych i litewskich pod Rajgrodem nie doszła do skutku i oddziały Pułaskich i Bierzyńskiego przechodząc przez Szczuczyn, Stawiski Łomżę dotarły 2 sierpnia 1769 r. do Ostrołęki. Wcześniej zebrana szlachta łomżyńska zawiązała konfederację, mianując marszałkiem Szymona Suskiego, wojskiego łomżyńskiego. Przybyli na ten sejmik Franciszek i Kazimierz Pułascy wraz z Bierzyńskim przeprowadzili oddziały liczące według relacji uczestnika tych wydarzeń Mikorskiego ok. 6 tysięcy „doborowego ludu, 22 działa a nawet bomby”. Kazimierz Pułaski wystąpił w mundurze husarskim, a Franciszek w ubiorze tureckim, mając wokół siebie trzydziestu Turków. Szczególnie podziwiała szlachta łomżyńska zdobyczne sztandary rosyjskie – jeden z czasów Piotra Wielkiego i drugi wojsk carowej Katarzyny. Konfederaci z podkomorzym łomżyńskim Antonim Glinką na czele uprosili Szymona Suskiego o oddanie marszałkostwa Kazimierzowi Pułaskiemu, który 3 sierpnia został obrany marszałkiem ziemi łomżyńskiej. Wyboru dokonano w kościele parafialnym, gdzie Kazimierz Pułaski w czasie mszy św. złożył przysięgę, leżąc następnie krzyżem na ziemi. Zmarł 11 października 1779 w wyniku ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah. Początkowa hipoteza zakładała, że ciała nie zdołano przetransportować do brzegu ze względu na ogromne upały i został oddany morzu ze statku „Wasp”. 21 października 1779 po przycumowaniu statku do lądu odbył się symboliczny pogrzeb Kazimierza Pułaskiego. Generał został pochowany na plantacji w Savannah, na co wskazują badania archeologiczne z 1996 r., podczas których odkryto trumnę z napisem „Brygadier general Casimir Pulaski”. Uroczysty pogrzeb odbył się 9 października 2005.