Sasinowski Mikołaj

Sasinowski Mikołaj (1909 – 1982), kapłan rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łomżyński. Urodził się 16 listopada 1909 r. w Mieczkach, parafia Puchały, należących wówczas do diecezji augustowskiej. Dopiero w 1925 roku rodzinna miejscowość przyszłego ordynariusza weszła w skład diecezji łomżyńskiej. Przyszedł na świat w starej szlacheckiej rodzinie herbu Lubicz. 28 marca 1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas II wojny światowej był kapelanem polskich wojsk lotniczych we Francji, w Ameryce Północnej oraz Wielkiej Brytanii. Wspominał te czasy podczas homilii na swoim ingresie do Katedry łomżyńskiej w kwietniu 1970 roku. W 1946 roku, po zakończeniu wojny powrócił do kraju. Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1967 roku otrzymał nominację na rektora Seminarium Duchownego w Łomży. 19 marca mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Sakrę biskupia przyjął 5 kwietnia 1970 r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął sentencję „Quis ut Deus” („Któż jak Bóg”). Był kapelanem kombatantów polskich. Zmarł w Łomży 6 września 1982 r. Spoczął w krypcie Katedry Łomżyńskiej