Waga Jakub Ignacy

Waga Jakub Ignacy (1800 – 1872) – polski przyrodnik i botanik, autor m.in. „Flory polskiej”. Urodził się 25 lipca 1800 r. w Grabowie. Jest uważany za jednego z prekursorów działalności ekologicznej. Brat Antoniego Stanisława Wagi – polskiego zoologa, pisarza i poety, krytyka literackiego, przyrodnika, pedagoga i pijara. Ukończył studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel przyrody w Warszawie, Radomiu i Łomży. Ojciec Władysława Wagi. Dzieła jego życia: „Flora Polska” (1847-48) – dwutomowe dzieło zawierające opisy 1061 gatunków roślin z terenu Królestwa Polskiego; „Historia rozwoju roślin” J. Figuiera (1872) – tłumaczenie na język polski oraz „Wielość światów zamieszkiwanych” C. Flammariona (1868) – jw. Zmarł 23 lutego 1872 r. w Łomży i tu spoczywa na zabytkowym cmentarzu. W Ogrodzie Botanicznym w Warszawie znajduje się popiersie Jakuba Wagi, a w Łomży, w parku jego imienia – pomnik.