Gołaszewski Henryk

Ks. Henryk Gołaszewski, proboszcz Katedry Łomżyńskiej. Decyzją ordynariusza diecezji, bpa Juliusza Paetza z 26 marca 1986 roku, 53-letni kanonik kapituły katedralnej, oficjał Sądu Biskupiego, kierownik Trybunału „Super rato”, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i delegat biskupi do spraw misyjnych, miał „ustabilizować” swoje zawodowe dzieła.  Ksiądz Gołaszewski został wprowadzony na urząd proboszcza Katedry osobiście przez biskupa Juliusza Paetza nie przyadkowo podczas Mszy św. rezurekcyjnej 30 marca 1986 r.  Złożył wtedy wymagane prawem kanonicznym wyznanie wiary i przysięgę proboszczowską.

Był proboszczem, który miał szczęście podejmować w „swojej” katedrze Ojca Św. Jana Pawła II. Tak to zapisał w swojej Księdze Ogłoszeń Parafialnych: „2.VI.1991 r. – IX Niedziela Zwykła – Tydzień Wizyty Ojca Świętego w Łomży. 1. We wtorek 4 czerwca  o godz. 17.00 helikopterem przyleci do nas z Radomia  Ojciec Św.  O godz. 17.30 odprawi on uroczystą Mszę św.  na placu przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W środę zaś w przejściu z Domu Biskupiego do Katedry  o godz. 7.45 poświęci wznoszony Dom Księży Emerytów. O godz. 8-mej spotka się ze wspólnotą litewską, biskupem, duchowieństwem i wiernymi z Litwy. O godz. 9-tej ul. Sadową i Polową uda się do Seminarium Duchownego, tam poświęci nasze gmachy seminaryjne i kaplicę. O godz. 10-tej opuści Łomżę i uda się do Białegostoku.

  1. Istnieje możliwość spotkania się Ojca Świętego z dziećmi pierwszokomunijnymi i rocznicowymi. Dlatego też chłopcy i dziewczęta w strojach pierwszokomunijnych bez przepustek ustawią się wzdłuż ulicy Sadowej w środę o godz. 8-ej.

Ta Księga Ogłoszeń Parafialnych – prowadzona wzorowo, pisana odręcznie, kaligrafią, to dziś właściwie jedyny ślad troski ks. Gołaszewskiego o powierzone mu dobro:  20.12.1992 r. – IV Niedziela Adwentu (…) 11. W dziedzinie materialnej: zabezpieczono przed korozją dach na całej nawie katedry od strony południowej i dach całej Kaplicy Matki Bożej. Odnowiono zabytkowy nagrobek Anny i Hieronima na ścianie północnej. Zakupiono szopkę mechaniczną. Uporządkowano i oczyszczono 4 razy cmentarz grzebalny. Zakupiono 3 tony węgla do ogrzewania Katedry. Uzyskano zezwolenie na budowę kaplicy dojazdowej w Podgórzu. Nabyto pod nią grunt i poczyniono wstępne gromadzenie materiałów budowlanych. 12. W roku bieżącym: ochrzczono 313 dzieci; zmarło 184 osoby w tym 8 noworodków, dwoje dzieci w wieku do lat 3, dwie osoby młode do lat 16 i 18 osób w wieku starszym; śluby małżeńskie zawarło 143 pary narzeczonych; bierzmowano 274 osoby. W sumie mamy Bogu za co dziękować.

          18.X.92 r. – XXIX Niedziela Zwykła (Misyjna). Bardzo proszę o składanie ofiar imiennych na pokrycie kupna kostki chodnikowej. W piątek na placu przed Katedrą złożona została kostka chodnikowa – 120 m 2. W tym tygodniu przybędzie następny taki transport. Na całość potrzeba 4 takie transporty.

          10.X.1993 r. – XXVIII Niedziela Zwykła: (…) W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę w kościele przeznaczone  będą na pokrycie kosztów  związanych z odnowieniem kaplicy na cmentarzu. Z góry proszę i podpowiadam, że banknotami 100-złotowymi, 500-mi i 1000-mi sprawy nie da się załatwić.  Drodzy nasi musicie i to wziąć pod uwagę, że młodzież szkół średnich podczas Mszy św. o godz. 18 dosłownie nie składa ofiary nawet jednej złotówki.  Drodzy rodzice, jeśli ta młodzież już dziś odzwyczai się  od obowiązku ofiary  na utrzymanie i funkcjonowanie Kościoła, to ten materialny Kościół rozpadnie się  w krótkim czasie.  Ofiary składane na tacę nie są przeznaczone dla prywatnych potrzeb księży (…)

          15.IV.95. – Wielka Sobota (…) Drodzy Parafianie, od kwietnia br. wykonane zostały następujące prace remontowe: na dachu Katedry od strony północnej za wieżą wymieniona została połać blachy, którą zniszczył czas i warunki atmosferyczne; zmodernizowano w Katedrze nagłośnienie, proces ten nie został jeszcze zakończony; położona została kostka  na ścieżce nowobudowanej przed Katedrą, która nie tylko ułatwia przejście, ale daje i pewien drobny akcent estetyczny; wstawione gazony posłużą do zasadzenia iglaków które w lecie i zimą ubogacać będą na trwałe obejście przed i wokół Katedry; przy Katedrze od strony południowej jest 150 m2 zabytkowego bruku z tzw. kamieni – „kocie łby” i zostało przełamany, który to bruk przetrwa dziesiątki lat, a najprawdopodobniej trwać będzie równolegle z istnieniem świątyni katedralnej; w ramach przebudowy chodnika wokół Katedry na kostkę nowoczesną, wymieniliśmy nieestetyczny plant beton przy fundamentach kościoła na kostkę koloru ciemnego – taką kostką chcemy opasać Katedrę wokół, która będzie zabezpieczeniem przed wnikaniem wody pod jej fundamenty; położyliśmy kostkę koloru czerwonego przed wejściem do Katedry od strony Kurii; I na trym skończyły się fundusze, które złożone zostały podczas wizyty duszpasterskiej tzw. Kolędy w miesiącu styczniu. Jutro, we wtorek i środę, a więc do Bożego Ciała zostanie położona kostka na chodniku całą szerokością do filaru kończącego Kaplicę Matki Boskiej Łomżyńskiej. W sumie położonych ok. 200 m2 (…)

Ks. prałat H. Gołaszewski jako proboszcz Katedry, zapewnił sobie miejsce w historii diecezji także jako budowniczy kościoła w Podgórzu. Wieś ta od zawsze należała do parafii katedralnej i dopiero po utworzeniu parafii pw. św. Andrzeja Boboli, decyzją bpa Stanisława Stefanka, stała się wraz z wybudowaną już świątynią, jej częścią.

Ale proboszcz Gołaszewski słusznie nie ukrywał dumy ze swojego dzieła:  – Po kilku latach wielkich wysiłków mieszkańców tej niewielkiej wsi, niezbyt zamożnej, a jednak gorący duch i wiara sprawiły, że przy tej malowniczej szosie z Łomży do Zambrowa, na 9,5 km od Katedry, stanął kościółek. W urzędowej nomenklaturze jest to kaplica dojazdowa, parafii tu nie będzie. Rzeczywiście – jest to kościółek do odprawiania Mszy św. dla 491 mieszkańców wsi Podgórze i Siemień – Rowy. To oni obecnie od 8 listopada 1993 r., gdy nasz pasterz, ks. dr Juliusz Paetz wmurował kamień węgielny i tej kaplicy nadał tytuł świętego Antoniego z Padwy, od tego momentu ten kościół wypełniają w większości w każdą niedzielę o godz. 10.00 mieszkańcy tych wsi. Ważne jest to, że istnieje tak wielka radość, która często w tych ludziach przeradza się w entuzjazm.

Praca ks. Gołaszewskiego najwyraźniej przypadła do gustu pasterzowi diecezji, bo  21 września 1995 roku mianuje go  Prałatem – Kustoszem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej: „Niech ta nominacja jeszcze bardziej wiąże Księdza Prałata z Katedrą Łomżyńską, z Diecezją, a dla dalszej posługi na stanowisku proboszcza Katedry i dziekana Dekanatu Katedralnego wyzwala w Nim nowe siły i inicjatywy” – napisał bp Paetz.

W trzy lata potem prałat Gołaszewski otrzymuje jeszcze jeden list. Jego nadawcą jest już nowy ordynariusz łomżyński, bp Stanisław Stefanek: „Niniejszym – na mocy kan. 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego – mianuję Przewielebnego Księdza Prałata, od dnia 1 lipca 1998 roku, Proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego (…), zwalniając Go równocześnie z urzędu proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży oraz Dziekana Dekanatu Katedralnego (…)”.

          Dla prałata Gołaszewskiego historia zatoczyła koło: został proboszczem w swojej rodzinnej parafii, gdzie 2 września 1933 roku został ochrzczony…