Msza w intencji Łomży

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Msza w intencji Łomży

W dniu 4 lutego 2018r. o godzinie 17.00 w Opactwie Przenajświętszej Trójcy w Łomży ul. Dworna 32 w Łomży odbędzie się Msza Św. w intencji naszego miasta i jego mieszkańców.

Kościół ss. Benedyktynek OSB w Łomży jest kolejnym kościołem stacyjnym, który włączył się do modlitwy za Łomżę. Inicjatywa podjęta przez Łomżyńską Diecezję dotyczy comiesięcznych mszy w kolejnych kościołach w Łomży oraz wspólnej modlitwy, którą publikujemy poniżej, odmawianej we wszystkich kościołach diecezji. Serdecznie zapraszamy, aby włączyć się do wspólnej modlitwy i do uczestnictwa we Mszy Św.

Modlitwa z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich Łomży

 

Boże, nasz Ojcze!

Od tysiąca lat w dolinie Narwi, na Ziemi Łomżyńskiej, my i nasi ojcowie poznawaliśmy Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Uczyliśmy się postaw patriotycznych i życia dla innych.
W roku obchodów 600 – lecia nadania praw miejskich Łomży, w sytuacji wielu trudnych wyzwań, powierzamy się na nowo Twojej Opatrzności, a świadomi słabości i grzeszności, prosimy o Twoje niezgłębione Miłosierdzie.
Błogosław biskupom, kapłanom, alumnom, zgromadzeniom zakonnym oraz wiernym świeckim. Twojej opiece powierzamy Władze Łomży, rodziny, młodzież i dzieci, osoby samotne, seniorów, chorych i cierpiących.
Duchu Święty! Pomóż nam rozeznać, jak docierać z Ewangelią do zagubionych, uzależnionych, porzuconych i niewierzących mieszkańców naszego miasta. Ucz nas, jak ofiarnie, odpowiedzialnie i owocnie pracować na rzecz naszej małej Ojczyzny.
Tych, którzy już ukończyli swoją ziemską wędrówkę obdarz Chryste życiem wiecznym.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości! Tobie zawierzamy nasze miasto. Pamiętaj o nas i racz wstawiać się za nami, aby nie zabrakło nam silnej wiary, ufnej nadziei i żaru miłości między nami.
Nasi święci Patronowie: św. Wawrzyńcze, św. Brunonie z Kwerfurtu, św. Andrzeju Bobolo, św. Janie Pawle II – módlcie się za nami!

Amen.

Kilka słów o Opactwie Przenajświętszej Trójcy w Łomży

Pierwszy Klasztor Panien Benedyktynek w Łomży został wybudowany w latach 1622 – 1628 przy kościele Świętych Rozesłańców na Popowej Górze, gdzie obecnie stoi Kościół i Klasztor Ojców Kapucynów. Fundatorem był Adam Kossobudzki, wojewoda mazowiecki, Starosta łomżyński i wiski, który razem z Zofią Dulską – Ksienią Toruńską przygotował tę fundację. Pierwsze 9 Benedyktynek przybyły z Torunia i osiedliły się 12 czerwca 1628 r. w nowo wybudowanym klasztorze. Od samego początku obecność sióstr benedyktynek w Łomży była ceniona ze względu na życie poświęcone Bogu i żywy ośrodek modlitewny. Łomżanie odwdzięczali się mniszkom za modlitwę i obecność, zapewniając im środki do życia poprzez liczne darowizny. Za rządów dziesiątej Ksieni Ewy Kostewiczównej w 1763 r. siostry odstąpiły klasztor Ojcom Kapucynom, same zaś przeniosły się na Stokową Górę, gdzie został wzniesiony drewniany klasztor i kościół pod wezwaniem Trójcy Św. i Wniebowzięcia N.M.P. W tym miejscu siostry przebywają do dzisiaj. W latach 1856 – 1863 wybudowano i konsekrowano kościół murowany, z biegiem czasu wzniesiono inne budowle murowane. Burze dziejowe nie oszczędziły Opactwa.

W 1812 r. w czasie wojen napoleońskich przez 2 lata był w klasztorze szpital wojskowy, na skutek czego ta część klasztoru uległa zniszczeniu i wymagała remontu. Opactwo poniosło również straty w czasie powstania listopadowego, pierwszej wojny światowej i okupacji bolszewickiej w 1920 r. Mimo dziejowych trudności klasztor trwał znacząc Łomżę benedyktyńską duchowością.

W 1939 r. w wyniku rozpoczęcia II wojny światowej cały zespół klasztorny został zburzony i spalony. Siostry grupkami zamieszkały po okolicznych parafiach, najwięcej w Tabędzu koło Zambrowa. Niektóre zostały w Łomży. Po wojnie heroicznym wysiłkiem łomżyńskich benedyktynek, zatroskaniem wiernych z Łomży i dobroczyńców z całej Polski w ciągu jednego roku 1946 odbudowano świątynię. Klasztor odbudowano w latach 1947 – 1950 częściowo wykorzystując zachowane mury zewnętrzne. Odbudowa klasztoru połączona była z jego rozbudową wg założeń Reguły Św. Benedykta. Uroczystej Konsekracji Kościoła dokonał 18 listopada 1962 roku Biskup Łomżyński Czesław Falkowski.

Klasztor w Łomży należy do Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.