23 stycznia

Rok
1809 – rozpoczął się w Łomży sejmik ziemski, któremu przewodniczył, na podstawie nominacji królewskiej, jako marszałek Jakub Rakowski z Dobrzyjałowa
1831 – rozpoczęło się w kościele kapucynów 40 godzinne nabożeństwo dla uproszenia łaski miłosierdzia i błogosławieństwa boskiego orężowi polskiemu w pokonaniu nieprzyjaciela
1920 – wizyta w Łomży Stanisława Wojciechowskiego Ministra Spraw Wewnętrznych
1923 – podjęto decyzję o budowie kolegium św. Fidelisa przy kościele ojców kapucynów w Łomży
1988 – w Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe z jednoczesną ewakuacją pracowników i interesantów