24 stycznia

Rok
1818 – nabożeństwo żałobne za duszę Tadeusza Kościuszki odbyło się w kościele kapucynów
1861 – Towarzystwo Rolnicze zawarło umowę z ksienią klasztoru Panien Benedyktynek na założenie ochronki dla dziewcząt
1884 – w Łomży wykryto konie chore na nosaciznę, zostały zastrzelone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby
1903 – Łomżyńskie Towarzystwo Wioślarskie przeniosło się do nowej siedziby zimowej do domu Natansona przy Nowym Rynku
— demonstracja bezrobotnych i chłopów przed budynkiem Magistratu w Łomży
1930 – rozwiązano samorząd powiatowy Kasy Chorych w Łomży
1936 – odbyło się zabranie organizacyjne reaktywowanego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży
1960 – uchwalono pierwszy statut Koła Łowieckiego „Sokół” w Łomży