25 stycznia

Rok
1808 – Rajmund Rembieliński prezes Rady Administracyjnej Departamentu Łomżyńskiego wystąpił do Ministerstwa Skarbu o pomoc finansową w zabezpieczeniu „niemal walącego się kościoła farnego”
1900 – rozpoczęło działalność Towarzystwo Opieki Nad Domem Zarobkowym w Łomży w budynku starego więzienia przy ul. Wiejskiej
1946 – przybyła do Łomży jednostka NKWD w liczbie 200 osób