31 stycznia

Rok
1637 – zmarł starosta łomżyński Adam Bagiński
1868 – około godziny 19 przeleciał nad Łomżą meteoryt, który spadł w okolicach Pułtuska
1893 – data założenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Łomży
1903 – 500 numer Ech Płockich i Łomżyńskich
1927 – pierwszy zbiorowy proces działaczy Polskiej Partii Komunistycznej w Łomży
1994 – odbyło się pierwsze posiedzenie reaktywowanego Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Łomży