5 Lutego

Rok

1869 – szkoła średnia znajdująca się  przy Nowym Rynku przyjęła nazwę „Łomżyńskie Klasyczne Gimnazjum Męskie”

1905 – gubernator łomżyński wysłał od generała gubernatora warszawskiego raport, w którym przedstawił przebieg strajku w gimnazjach łomżyńskich

1945 – przeniesienie siedziby Komitetu Powiatowego PPR z Zambrowa do Łomży

2006 – ponownie zaczął ukazywać się „Głos Katolicki” jako samodzielny tygodnik diecezjalny

2012 – uroczyste obchody 10 lecia Radia Nadzieja  i inauguracja Centrum Kultury przy Gimnazjum i Liceum Katolickim przy ulicy Sadowej