Awejde Artur

Awejde Artur (1836-1863) – bohater powstania styczniowego. Był synem suwalskiego adwokata Edwarda Awejde. Po ukończeniu studiów przyjechał do Łomży, gdzie od roku szkolnego 1860/61` został nauczycielem przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej.  Związany był z ruchem narodowym i uczestniczył w przygotowaniach do wybuchu powstania. W 1862 r. z ramienia „białych” został konspiracyjnym naczelnikiem Łomży.  W dniu wybuchu powstania wspólnie z Rafałem Błońskim wracał z Warszawy. Do Łomży przybył 24 stycznia 1863 r. w przeddzień bitwy pod Mężeninem. W I półroczu był naczelnikiem policji powstańczej, organizował ściąganie podatków, zajmował się werbunkiem ochotników do powstania. Od czerwca 1863 r. objął urząd komisarza Rządu Narodowego w Augustowskiem. Wizytując powiat sejneński zatrzymał się w majątku dzierżawionym przez Tomaszewskiego. Po otrzymaniu informacji, że zbliżają się Moskale nie wykazał opanowania, wybiegł z domu zmierzając ku lasowi. Kozak – maruder, który pozostawał z tyłu  oddziału dopędził go i zabił 25 sierpnia 1863 r. Zginął w wieku 27 lat. Pochowany został w Solankach.