Bittner Jerzy

Bittner Jerzy (1947-2013) – geodeta miejski w Łomży, szlachetny, prawy urzędnik.  Urodził się 14 czerwca 1947 r. we wsi Nowe Jankowice. Po ukończeniu w 1970 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie podjął pracę w powiatowym biurze geodezji oraz w pracowni pomiarów i usług geodezyjnych w Węgorzewie. Geodetą miejskim w Łomży został 15 stycznia 1979 roku. Od września 1984 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika wydziału geodezji i gospodarki gruntami, natomiast w grudniu 1989 r.  został kierownikiem tegoż wydziału. Od listopada 1995 r. do kwietnia 1997 r. był naczelnikiem wydziału gospodarki gruntami i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży. Na początku maja 2011 roku został naczelnikiem wydziału gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łomży.
Profesjonalnie perfekcyjny, niezwykle dokładny, zorientowany w swojej dziedzinie. Zawsze na niego można było liczyć. Zmarł 12 sierpnia 2013 r.; miesiąc wcześniej doznał rozległego udaru mózgu. Spoczął na nowym cmentarzu przy ul. Przykoszarowej.