Bolesław V Warszawski

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Bolesław V Warszawski

Bolesław V Warszawski  – książę łomżyński, czerski, liwski, warszawski, nurski, ciechanowski, różański, zakroczymski i wyszogrodzki w latach 1454-1471 razem z braćmi (do 1462 r. regencja), książę płocki, wiski i płoński oraz pan Zawkrza w latach 1462-1471, w wyniku podziału od 1471 r. książę warszawski, nurski i różański, od 1484 rezygnacja z Błonia, Tarczyna, Kamieńca i Zakroczymia. Urodził się ok.  1453 roku. Bolesław V był siódmym pod względem starszeństwa synem (trzecim który przeżył ojca) księcia warszawskiego Bolesława IV i Barbary Olelkówny. Gdy miał około roku osierocił go ojciec, a w związku z tym że starszy brat Konrad III Rudy miał zaledwie około sześciu lat, początkowo w księstwie warszawskim rządziła rada regencyjna pod przewodnictwem biskupa płockiego Pawła Giżyckiego i matki książąt Barbary. Własnej dzielnicy Bolesław V doczekał się dopiero w wyniku podziału ojcowizny dokonanej przez Konrada 3 kwietnia 1471 r.  r. Bolesław dostała się wtedy środkowa część ojcowizny z Warszawą, Nurem i Różanem. W 1476 r. po śmierci Anny wdowy po Władysławie I płockim wspólnie z bratem Januszem II zaprotestował przeciw inkorporacji Ziemi Sochaczewskiej do korony polskiej przez Kazimierza Jagiellończyka, wysyłając do spornego miasta swoje wojska. Król jednak miał inne plany i w końcu książęta mazowieccy musieli zrezygnować z ambitnych zamierzeń. Konflikt o Sochaczew spowodował czasowe ochłodzenie stosunków Bolesława z Polską, co wyraziło się chociażby w życzliwej neutralności względem Mikołaja Tungena w jego sporze z królem o obsadzie stanowiska biskupstwa warmińskiego. W 1484 r. z nieznanych przyczyn Bolesław V zrezygnował na rzecz braci z części swoich terytoriów oddając Zakroczym Konradowi III, a Kamieniec, Błonie i Tarczyn Januszowi II. Bolesław V był żonaty od 20 lipca 1477 r. r. z Anną, córką wojewody bełskiego Zygmunta z Radzanowa, Uhnowa. Małżeństwo to jednak z powodu niskiego pochodzenia Anny zostało uznane za morganatyczne, tzn. że ewentualne dzieci z tego związku nie miałyby prawa do dziedziczenia. Zresztą Anna pozostała żoną Bolesława tylko do ok. 1479 r., kiedy pod naciskiem braci i otoczenia zdecydował się ją porzucić. Bolesław V  zmarł 27 kwietnia 1488 r. w Łomży. Został pochowany w Warszawie.