Budziński Alfons

Budziński Alfons (1822-1885) – weterynarz, archeolog. W 1842 r. uzyskał dyplom pomocnika weterynaryjnego w Szkole Niższych Weterynarzy w Warszawie. Po złożeniu odpowiednich egzaminów w 1852 r. uzyskał dyplom weterynarza.  Prawdopodobnie w 1871 r. przeniósł się z Suwalszczyzny do Łomży, gdzie najpierw był weterynarzem okręgowym, a potem – gubernialnym. Oddając się pasji archeologicznej  badał cmentarzyska kurhanowe w Jeziorku i Uśniku z okresu neolitu. W Piątnicy prowadził badania kontrolne grobu zbiorowego. Prowadził poszukiwania w Drozdowie. Badania te prowadził m.in. w celu zdobycia nowych eksponatów do swoich zbiorów. Był właścicielem imponującego prywatnego muzeum. Niestety, eksponaty zaginęły, nie zachowały się żadne dokumenty je charakteryzujące. Zmarł 23 października 1885 roku.  Spoczął na zabytkowym cmentarzu w Łomży.