Bulak-Szczepańska Krystyna

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Bulak-Szczepańska Krystyna

Bulak-Szczepańska Krystyna (1917-1986) – śpiewaczka, pedagog. Była średnią z trzech córek w znanej łomżyńskiej rodzinie Stanisławy i Franciszka Bulaków. Po maturze w 1935 roku w łomżyńskim gimnazjum im. Marii Konopnickiej, podjęła studia muzyczne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie na Wydziale Pedagogicznym. Dyplom uzyskała w 1939 r. Pracę pedagogiczną rozpoczęła jednak dopiero w 1966 roku.  Podczas okupacji rozpoczęła naukę śpiewu m.in. u Stefana Beliny-Skuponiewskiego. Występowała wówczas jako solistka w tajnym chórze im. Karola Szymanowskiego na koncertach organizowanych przez Radę Główną Opiekuńczą. Po wyzwoleniu dotarła do Lublina, gdzie występowała z organizującą się Filharmonią Lubelską pod dyrekcją Zygmunta Szczepańskiego. Brała udział w recitalach radiowych oraz audycjach muzycznych. W 1947 r. zadebiutowała w Bytomiu partią Amneris w „Aidzie” Verdiego. Operze Śląskiej pozostała wierna przez następne dziesięciolecie. W latach 1957-1965 była solistką Opery warszawskiej, a następnie Teatru Wielkiego (1965-67). Na swoich deskach gościły ją niemal wszystkie teatry operowe w Polsce. Śpiewała w teatrach operowych m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Brukseli, Erewaniu, Leningradzie, Mediolanie, Palermo, Rzymie. W repertuarze miała ponad 40 partii operowych. Uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy. Była członkiem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zmarła w 1986 roku.