Chojnowski Antoni

Chojnowski Antoni, dr. Urodził się 31 lipca 1943 r. we wsi Wysokie Duże. Wiceprezes Zarządu Spółki PREFBET Śniadowo. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu w 1970 r., a tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w SGPiS w Warszawie w 1978 r. Do 1984 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Następnie był specjalistą ds. ekonomicznych i pracowniczych w Spółdzielni Turystycznej „Biebrza” w Łomży i w Telekomunikacji Polskiej, a od 1992 r.  jest wiceprezesem Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PREFBET w Śniadowie. Przez 10 lat był wykładowcą Wyższej Szkoły Agrobiznesu i autorem skryptu do przedmiotu „Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem”. Był współzałożycielem Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży i do 28 VI 2007 r. członkiem Rady Nadzorczej tej organizacji. Doprowadził do prywatyzacji przedsiębiorstwa PREFBET Śniadowo i  jego rozwoju przez wprowadzenie 20 milionów zł na  modernizację firmy. W latach 2000-2004 firma uzyskała standard europejski w zakresie technologii i obsługi marketingowej. System „Śniadowo” to produkcja domów do stanu surowego z betonu komórkowego. Zakład osiągnął sprawność produkcji 200 tys. m sześciennych. Sprzedaż na rynek krajowy i kraje wschodnie (Litwa, Rosja) – 170 tys. m sześciennych. Opracowano i wprowadzono dwa programy PHARE 2000 dotyczące modernizacji procesu produkcyjnego. We wszystkich tych przedsięwzięciach wiodącą rolę odgrywała fachowość i profesjonalizm dr. A. Chojnowskiego. Od kilkudziesięciu lat Antoni Chojnowski jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Był wiceprezesem Zarządu Głównego i prezesem Oddziału Łomżyńskiego. Podjął i zrealizował wiele inicjatyw w sprawach ratowania zabytków Łomży oraz historii Ziemi Łomżyńskiej. W latach 90. inicjował przekazanie działki i budynku dla polskiej rodziny sprowadzonej z Kazachstanu w Śniadowie.  Wspiera rozwój sportu wyczynowego. Zawodnicy klubu PREFBET Śniadowo osiągają ogólnokrajowe i międzynarodowe sukcesy w lekkiej atletyce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za zasługi dla woj. łomżyńskiego”,  Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.