Chrzanowski Romuald

Chrzanowski Romuald, felczer. Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej w Tymochach Sikutach w pow. makowskim. W marcu 1883 r. ukończył jako jeden z szesnastu mężczyzn warszawską szkołę felczerów cywilnych ze stopniem starszego felczera. Z dniem 9(21) IV 1883 r. podjął obowiązki felczera w łomżyńskim więzieniu gubernialnym. Zarabiał 150 rubli rocznie. W dwa miesiące później złożył na piśmie przysięgę wierności na ręce naczelnika więzienia Bonifacego Czaki, w obecności księdza kapelana Ignacego Bielińskiego. Jako felczer więzienny pracował z przerwą roczną od 20 I (1 II) 1892 r. do 1(13) II 1893 r., kiedy to pełnił funkcję felczera powiatowego w Ostrowi, do końca istnienia administracji carskiej w guberni łomżyńskiej. Zastępował go podczas rocznej nieobecności felczer Jan Perzanowski. W międzyczasie uzyskał pozwolenie na pracę w charakterze starszego felczera w szpitalu św. Ducha w Łomży (1895 r.), felczera miejskiego (1907 r.). Cieszył się dobrą opinią u przełożonych; ceniono jego fachowość, skrupulatność, zaangażowanie i poświęcenie w zwalczaniu epidemii szkarlatyny (1909 r.), ospy. Wraz z całą kadrą i więźniami ewakuowany w 1914 r. w głąb imperium.