Chylińska Jadwiga Barbara

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Chylińska Jadwiga Barbara

Chylińska Jadwiga Barbara – łomżynianka mieszkająca w Warszawie przekazała Muzeum Północno-Mazowieckiemu w darze dziewięć grafik z okresu XX-lecia międzywojennego oraz po II wojnie  światowej. Ich autorami są znani polscy artyści graficy i malarze, urodzeni na początku XX wieku: Maria Hiszpańska-Neumann, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Konstanty Maria Sopoćko, Mieczysław Jurgielewicz, Aleksander Sołtan. Jest jeszcze jeden artysta – autor litografii zatytułowanej „Koneła”, na razie nieznany. Jego nazwisko jest w trakcie ustalania – czytamy na oficjalnej stronie łomżyńskiego muzeum. Jadwiga Barbara Chylińska urodziła się  w kupieckiej rodzinie 3 kwietnia 1925 roku w Łomży z Zofii Bronowiczowej i Bolesława Gaców. W latach 1931–1937 była uczennicą Szkoły Powszechnej Nr 6 mieszczącej się w budynku obecnego Muzeum Północno-Mazowieckiego. Potem kontynuowała naukę w Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki. W 1938 roku wstąpiła do Wodnej Drużyny Harcerskiej w Łomży. Podobnie jak znana dziennikarka, red. Halina Miroszowa, przed wybuchem wojny wyjechała z rodzicami do stolicy. Podczas oblężenia Warszawy zaangażowała się w działalność Pogotowia Harcerskiego. Przez całą okupację uczyła się na tajnych kompletach dawnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi w Warszawie. W trakcie wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną na terenie Warszawy. Późną wiosną 1944 roku trafiła do Batalionu „Zośka”. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Po wojnie zamieszkała na stałe w Warszawie, skończyła studia i rozpoczęła pracę naukową. Jako doktor nauk technicznych była autorką wielu prac naukowych, patentów i artykułów. Kilka lat spędziła w Ameryce Północnej, wyjeżdżając na stypendia kanadyjskich i amerykańskich uczelni. Nigdy nie zapomniała o swoim rodzinnym mieście. Niejednokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej Łomża. Pamiętała o niej do końca swojego życia, czego doskonałym potwierdzeniem jest zapis, jaki zamieściła w testamencie. Barbara Chylińska ustanowiła też „Fundację imienia Jadwigi Chylińskiej”, której celem „jest wszelka działalność, w szczególności edukacyjna i wydawnicza, zmierzająca do walki z zapomnieniem przodków, bohaterów II wojny światowej, którzy krwią okupili naszą wolność, a zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość”.