Cieślik Henryk

Cieślik Henryk – nauczyciel, wieloletni pracownik administracji oświatowej w Łomży. W zawodzie nauczycielskim przepracował 38 lat.  Absolwent Liceum Pedagogicznego w Bielsku Podlaskim rozpoczął pracę 15 sierpnia 1965 roku jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wołkach, a następnie był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zubaczach i w Skórcu w pow. siemiatyckim. Na Ziemi Łomżyńskiej 1 września 1971 r. objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie Boginiach, a w cztery lata potem został powołany na zastępcę dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Piątnicy. Od 1 września 1981 r. pełnił funkcję zastępcy inspektora szkolnego w Łomży. W 1986 r. zostaje Inspektorem Oświaty w gminie Piątnica. Od 1 lutego 1989 r. był wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Łomży. W latach 1992 – 96 – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. Wrócił do administracji szkolnej – początkowo jako dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli, następnie dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Łomży. 31 sierpnia 2003 r. przeszedł na emeryturę. W trakcie pracy zawodowej ukończył Studium Nauczycielskie kierunek fizyka z chemią; tytuł magistra chemii obronił na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku. Wyróżniany licznymi nagrodami Ministra Oświaty i Prezydenta Miasta Łomży oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Miał 60 lat. Odszedł po wieloletniej walce z bezlitosną, ciężką, nieuleczalną chorobą. 19 grudnia 2006 roku żegnaliśmy Go jako wieloletniego, doświadczonego pracownika oświaty Ziemi Łomżyńskiej, wspaniałego współpracownika, kolegę i przyjaciela.