Dąbkowski Kazimierz

Dąbkowski Kazimierz. Urodzony 6 lutego 1943 roku we wsi Łacha, gmina Turośl. W roku 1971 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział melioracji wodnych. W 1979 r. ukończył Studium Podyplomowe Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z dniem 1 grudnia 1978 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Gminy Łomża. 15 czerwca 1990 roku został wybrany Wójtem Gminy Łomża. Funkcję tę pełnił przez blisko 30 lat; był jednym z najstarszych stażem wójtów w Polsce. Zaangażowany społecznie także m.in. w działalność ochotniczych straży pożarnych.