Dąbrowska Anna

Dąbrowska Anna, prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży, „zwykła nauczycielka”. Założone przez – także Amazonkę – dr. Ewę Iwanowską Stowarzyszenie było miejscem wsparcia dla chorych na nowotwór nawet wtedy, kiedy zawodziła medycyna i inne ludzkie możliwości. Od wielu lat organizowane przez Stowarzyszenie, charytatywne „Noworoczne Bale Życzliwych Serc” przy wsparciu „Czerwcowych Dni Walki z Rakiem” przynosiły dochód, który w całości przekazywany był na fundusz, z którego Stowarzyszenie chciało zakupić mammograf do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Zawsze powtarzała, że „rak wcześnie wykryty jest uleczalny”. Pod koniec życia, kiedy choroba atakowała z nową siłą, mówiła, że przykład jej i innych koleżanek, które odeszły obala tą tezę ale „wcześnie wykryty pozwala dłużej cieszyć się życiem”. Wielokrotnie świadczyła własnym przykładem, że z rakiem można walczyć m.in. na łamach redagowanego przez siebie „Biuletynu Amazonek”. Wielokrotnie mobilizowała dziewczyny i siebie do startu w krajowych Olimpiadach Amazonek, skąd wcale nie rzadko wracały z medalami. Zmarła po 17 latach walki z nowotworem nocą z 11 na 12 sierpnia 2006 roku. Spoczęła na starym cmentarzu przy ul. Kopernika.