Derecki Mikołaj

Derecki Mikołaj, ks. kapucyn – w zakonie Ojciec Sabinian. Przygotował na śmierć Romualda Traugutta. Towarzyszył mu na miejsce straceń. Potem był gwardianem w zakonie OO. Kapucynów w Łomży i kapelanem więzienia łomżyńskiego.