Kalinowski Zbigniew Ryszard

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kalinowski Zbigniew Ryszard

Kalinowski Zbigniew Ryszard, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Urodzony 27 stycznia 1952 r. w Grajewie. Inżynier elektryk po Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku (1975). Od 1976 r. zatrudniony w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy na stanowisku kierownika działu technicznego. Od 1986 r. zostaje wiceprezesem, a wkrótce prezesem zarządu spółdzielni. Dzięki umiejętnościom menedżerskim i organizacyjnym kierowany przez niego zakład należy do czołówki branży w Polsce. Przebudowa i modernizacja mleczarni osiągnęła najwyższy poziom światowy. Wprowadzono bardzo wysokie standardy jakości ISO 9001 (1997- jako pierwsza mleczarnia w Polsce), wdrożono nowoczesny system ochrony środowiska zgodnie z ISO 14001, dwukrotnie certyfikat ISO 9001 oraz HACCP zintegrowanego systemu zarządzania jakością 2003, certyfikacja zezwoleń uprawniających do eksportu do krajów UE, do USA, Kanady, Rosji. Osiągnięto bardzo wysoki przyrost skupu mleka z 40 mln litrów (1993) do 130 mln litrów w 2007 r. Systematyczna poprawa jakości skupowanego mleka. 97 proc. mleka w klasie extra i utrzymanie przez 8 lat najwyższej ceny mleka w Polsce. Zbudowano w ciągu 10 lat silnej marki parasolowej Piątnica bez inwestowania w reklamę. Zbigniew Kalinowski należy do inicjatorów powołania Polskiej Izby Mleka, gdzie pełnił funkcję skarbnika (2008). W tymże roku za szczególne zasługi dla polskiego rolnictwa wyróżniony medalem Świętego Izydora Oracza. Jest społecznikiem. Angażuje się w rozwój sportu amatorskiego, ma ogromne zasługi w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych. Od kilkudziesięciu lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Sponsoruje działalność wydawniczą Towarzystwa, angażując się również w ochronę dóbr przeszłości regionu. Dwukrotnie odniósł zwycięstwo w plebiscycie czytelników tygodnika „Kontakty” na Człowieka Sukcesu Ziemi Łomżyńskiej (2007, 2008). W 2005 r. od Rady Pedagogicznej Zespołu szkół Ogólnokształcących w Łomży otrzymał medal pamiątkowy „Zasłużony Szkole”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za zasługi dla oświaty”, odznaką „Za zasługi dla woj. łomżyńskiego”.