Kowalczyk Stanisław

Kowalczyk Stanisław (1914-1990). Urodził się w pow. kolneńskim. W 1927 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży.  Był czynnym sportowcem. Grał nas tubie basowej w szkolnej orkiestrze. Maturę uzyskał w maju 1935 r. Rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego im. J. Piłsudskiego.  Dorywczo pracował jako tramwajarz w MPK, zarabiając w ten sposób na studia. Do wybuchu wojny ukończył trzy lata studiów. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do czynnej służby wojskowej w 18 Dywizji Piechoty. Brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika, jako dowódca plutonu taczanek. Dostał się do niewoli w okolicach Zambrowa. Był w obozie jenieckim w Prusach Wschodnich, skąd wkrótce zbiegł. Do Armii Krajowej zaprzysiężony w 1942 r., otrzymał pseudonim „Rózga”. Działał w Łomżyńskiem. Podczas akcji „Burza” od kwietnia 1944 r. był w oddziale partyzanckim dowodzonym przez por. Stanisława Cieślewskiego ps. „Lipiec” w Kotlinie Biebrzańskiej. Przez pewien czas był tu oficerem – szefem broni. Brał udział w wielu walkach z Niemcami.  W sierpniu 1944 aresztowany przez NKWD i wywieziony do więzienia w Białymstoku. Stąd przewieziono go do łagru w Riazaniu, a następnie w Czerepowcu. W końcu października 1947 r. wrócił do Polski.  Natychmiast rozpoczął dalsze studia w Warszawie, został też asystentem w katedrze Anatomii Zwierząt, a od 1948 r. – w Oddziale Położniczym Kliniki Chirurgicznej. W listopadzie 1949 r. otrzymał tytuł lekarza weterynarii. W 1960 r. obronił pracę doktorską. W latach 1961-62 odbył roczny staż naukowy w Katedrze Położnictwa i Patologii Rozrodu w Cornell University w USA. Ogłosił szereg prac i artykułów. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1966 r.  Na emeryturę przeszedł w 1981 r. Był członkiem oddziału warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wielokrotnie przyjeżdżał do Łomży na zjazdy wychowanków szkół.,Uhonorowany m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, medalem „Polska swemu obrońcy” i Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 22 maja 1990 r.