Kozłowski Romuald

Kozłowski Romuald (1958 – 2013) –  urzędnik państwowy, m.in., kierownik łomżyńskiej delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektor gabinetu politycznego Ministra Łączności, rzecznik prasowy Wojewody Łomżyńskiego. Działacz ruchów katolickich, zaangażowany na rzecz obozu chrześcijańsko-narodowego.  Urodził się w 1958 roku w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. W Łomży ukończył Szkołę Podstawową Nr 7. Absolwent Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego w Łomży. Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 roku do reformy administracyjnej 1999 roku pracował w łomżyńskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie był, m.in., rzecznikiem prasowym i dyrektorem gabinetu wojewody. Później został, m.in., dyrektorem gabinetu politycznego Ministra Łączności, kierownikiem łomżyńskiej delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast ostatnio pracował w Starostwie Powiatowym w Łomży. Oięć lat przed swoją śmiercią żegnał żonę Halinę po wieloletniej walce z nowotworem. Doczekali wspólnie dwójki dzieci: Palinę i Przemysława.
Kilka dni przed swoją nagłą śmiercią skończył 55 lat. Zmarł 16 kwietnia 2013 r.