Krasiński Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Krasiński Franciszek

Krasiński Franciszek h. Ślepowron – proboszcz Katedry Łomżyńskiej – syn Jana stolnika ciechanowskiego i Katarzyny z Miszewskich h. Lubicz; był krewnym prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego. Doktorat obojga praw uzyskał po studiach na uniwersytetach włoskich na początku lat pięćdziesiątych XVI w. Po powrocie ze studiów został sekretarzem królewskim (od 1560 r.), podkanclerzem koronnym (1568-1572). Z prezenty królewskiej pozyskał wiele beneficjów w różnych kapitułach, prepozytem kapituły płockiej był w latach 1568-1574, mimo że został biskupem krakowskim już w 1572 r. Po śmierci Jana Makowieckiego objął po nim archidiakonat warszawski i prepozyturę w Łomży, z których zrezygnował zapewne po objęciu biskupstwa krakowskiego w połowie 1572 r. Zmarł w 1577 r.