Łysakowski Andrzej

Łysakowski Andrzej (1577-1635), ks., proboszcz łomżyński. Syn Stanisława h. Lubicz i Karniewskiej h. Rogala, studiował zapewne wraz z bratem Walerianem w Kolegium Jezuickim w Braniewie; był kanonikiem warmińskim. Nie zachował się w aktach biskupich wpis jego instytucji na prepozyturę łomżyńską, ale nastąpiła ona zapewne w 1621 r., po śmierci Niszczyckiego. Zrezygnował z niej w lipcu 1630 r. W 1629 r. zakupił wieś Izbicę z przyległościami i testamentem z 1635 r. przeznaczył ją na pobożne fundacje.