Makowiecki Jan

Makowiecki Jan h. Dołęga z Makowca, pow. Lipno – dziewiąty w kolejności proboszcz Katedry w Łomży.  Notariusz królowej Bony, proboszcz w Bulkowie (1549-1554), pleban w Łomży, a następnie prepozyt tamże (1550-1569). Biskup Andrzej Noskowski utworzył prepozyturę w Łomży, prepozyt otrzymał prawo prezenty sześciu mansjonarzy, a siódmego prezentowała rodzina jego poprzednika, Jana Wojsławskiego. Makowiecki w 1557 r. wystarał się u króla Zygmunta Augusta o włączenie funduszy dwóch altarii patronatu królewskiego do uposażenia mansjonarzy z obowiązkiem przejęcia przez nich ciężarów przywiązanych do tych altarii. W 1567 r. wystarał się wspomniany prepozyt o inkorporację do uposażenia mansjonarzy łomżyńskich probostwa w Piątnicy, z obowiązkiem obsługiwania przez nich tej parafii. Zbliżająca się śmierć bpa Noskowskiego nie pozwoliła na zatwierdzenie tej darowizny królewskiej przez biskupa. Makowiecki uzyskiwał kolejno szereg beneficjów z prezenty królewskiej: przed 22 lutego 1550 r. otrzymał kanonię w katedrze płockiej, następnie w kapitule kolegiackiej warszawskiej – przed 1557 r., a następnie tamże archidiakonię warszawską (1559-1569); kustodię w kapitule katedralnej wileńskiej przed 1563 r.; był także sekretarzem królowej Bony i króla Zygmunta Augusta. Zmarł przed 23 V 1569 r.