Mieczkowski Ireneusz

Mieczkowski Ireneusz, działacz podziemia niepodległościowego. Urodził się 14 II 1948 w Kolnie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1975). Od 1975 członek Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii (specjalizował się w chorobach zakaźnych u zwierząt, opublikował na ten temat kilka artykułów w czasopismach weterynaryjnych). 1975-1976 ordynator w Państwowym Zakładzie Lecznicy Zwierząt w Kolnie, 1976-1979 kierownik Lecznicy w Klukowie, 1979-1988 ponownie ordynator w PZLZ w Kolnie. Od 1976 zetknął się z wydawnictwami opozycyjnymi w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży; otrzymywał niezależne wydawnictwa książkowe i pisma wydawane przez KOR – „Robotnika” i „Biuletyn Informacyjny”; do 1980 udostępniał je rolnikom z regionu. Od X 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” przy Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii, następnie wiceprzewodniczący KZ, od XI 1980 przewodniczący; jednocześnie wiceprzewodniczący Oddziału w Łomży „S” Regionu Mazowsze; wiceprzewodniczący Komisji Pracowników Rolnictwa Regionu Mazowsze; członek KK Pracowników Weterynarii. Współpracował z NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, łącznik z robotniczą „S” w regionie. Przez cały okres legalnej działalności „S” kolporter wśród rolników pisma Oddziału Łomżyńskiego „S” „Sens”. Wiosną 1981 uczestnik strajków w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew i PKS w Łomży. 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, 5 I – 26 II 1982 w Suwałkach. Po wyjściu zaangażowany w działalność opozycyjną w nieformalnej grupie działaczy „S”: sprowadzaniu pism i ulotek z Warszawy, Białegostoku, Ostrołęki i Przasnysza (niektóre ulotki drukowano w Państwowym Zakładzie Lecznicy Zwierząt w Kolnie), druk własnych ulotek i malowanie napisów na murach, zbieranie składek na działalność związkową, pomoc materialną represjonowanym i ich rodzinom, kolportaż wydawnictw i ulotek wśród rolników, organizowane cyklicznie manifestacje na cmentarzu w Kolnie, odbywające się do 1988 każdego 11 XI i 15 VIII. Uczestnik Mszy za Ojczyznę, działań Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komitetu Pomocy Aresztowanym oraz nieudanej próby uruchomienia opozycyjnego nadajnika radiowego w Kolnie. Kilkakrotnie przeszukiwany w mieszkaniu i miejscu pracy, wielokrotnie przesłuchiwany.  W 1988 emigrował do USA. W 1991 powrócił do kraju. 1991-1998 lekarz chorób zakaźnych zwierząt w Rejonowym Zakładzie Weterynarii w Kolnie i ponownie członek „S”, przewodniczący KZ przy RZW. W 1993 kandydat w wyborach do parlamentu z listy „S”. 1997-2001 prezes Klubu Sportowego Orzeł Kolno.1998-2001 wojewódzki lekarz weterynarii, od 2001 inspektor od chorób zakaźnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolnie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999). 1983 – 6 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Łomży w ramach SOR krypt. Znachor; 3 II – 5 VII 1988 przez p. VI RUSW w Kolnie w ramach KE. (Marcin Zwolski)