Nicewicz Czesław

Nicewicz Czesław (1924-1994) – nauczyciel. Urodził się 27 października w Pupkowiźnie (pow. Kolno). Absolwent Liceum pedagogicznego w Ostrołęce.  Był nauczycielem szkół wiejskich w rejonie Ostrołęki oraz przez 2 lata – dyrektorem SP w Surowem. Zaocznie ukończył pedagogikę na Wyższej szkole Pedagogicznej w Łodzi. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1962 r. mieszka w Łomzy. Związał się z technikum Przemysłowo-Pedagogicznym i PST, był wicedyrektorem tej szkoły, potem pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży. Opracował monografię Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży. W 1984 r. ukazał się album „Łomża i województwo”, którego był współautorem. W 1991 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej wydało jego przewodnik „Województwo Łomżyńskie”.