Pogonowski Mieczysław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Pogonowski Mieczysław

Pogonowski Mieczysław – trzeci w kolejności dyrektor Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Łomży. Wykładał matematykę. Wprawdzie interesował się i nie przeszkadzał  w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, ale sam niczego nie wnosił. Żył w odosobnieniu od ludzi i społeczeństwa łomżyńskiego. Zdawało się, że je zna jedynie z samotnych przechadzek w parku miejskim w czasie niedzielnych spacerów i spotkań młodzieży szkolnej bezpośrednio po nabożeństwach w kościele pp. Benedyktynek dla dziewcząt i w kościele garnizonowym (po rosyjskiej cerkwi) dla chłopców. Dyrektor godził się z komitetem rodzicielskim, na posiedzeniach rady pedagogicznej nie zajmował zdecydowanego stanowiska, kiedy toczyły się spory. Byłby chyba na tym stanowisku dłużej, ale władze szkolne obwiniły go o niedopilnowanie głośnej, dość skandalicznej sprawy dotyczącej afektów uczuciowych prefekta szkolnego i uczennicy. Konsekwencje służbowe dyrektor poniósł (emerytura), wychowawczynię przeniesiono do innego gimnazjum, zaś ksiądz znalazł się na Kurpiach na wikariacie.