Prusiński Witold

Prusiński Witold (1905-1971), dr, chirurg. Urodził się w Łomży w 1905 r.  Tutaj też w 1926 r.  ukończył Gimnazjum Męskie im. T. Kościuszki. Potem (1927-1934) studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Skierowany do Szkoły Podchorążych w Zambrowie; odbywał służbę jako lekarz w 33 pp Strzelców Kurpiowskich w Łomży. W latach wojny (1940-43) pracował pod kierunkiem prof. Zaorskiego na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Warszawie. W 1943 r.  objął kierownictwo oddziału chirurgicznego szpitala w Szczuczynie. Po kilkunastu miesiącach wrócił do rodzinnej Łomży, gdzie  został asystentem oddziału chirurgicznego, którego ordynatorem był wówczas niemiecki lekarz wojskowy o nieznanym nazwisku. Bardzo aktywnie współpracował w łomżyńskim podziemiem, wielokrotnie udzielając pomocy m.in. rannym partyzantom. Podczas ewakuacji mieszkańców Łomży również szpital został ewakuowany do odległej o kilkadziesiąt kilometrów od miasta Jasienicy. Tu dr Prusiński w warunkach polowych utworzył 40-łóżkowy oddział chirurgiczny. W 1945 r. powrócił do Łomży, gdzie objął obowiązki dyrektora szpitala św. Ducha i ordynatora chirurgii. W tych niezwykle trudnych warunkach ujawniają się jego niezwykłe zdolności organizacyjne. Rozbudował pomieszczenia szpitalne, utworzył stację pogotowia ratunkowego. Pod jego kierownictwem 10 lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii i ginekologii. Objął obowiązki prezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, został radnym Miejskiej Rady Narodowej, od 1959 r.- prezesa oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, potem także Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Trzeci zawał serca w 1970 r. skłonił go do przejścia na emeryturę. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1971 r. W bloku operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci dr. Witolda Prusińskiego. Ojciec Jacka (znanego w Łomży ginekologa i położnika) oraz Cinki.