Przeździecki Marek

Przeździecki Marek – prezydent Łomży w latach 1990-1992. Urodził się 20 lutego 1956 r. w Łomży. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Ukończył Wydział Budownictwa oraz Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Podyplomowe Studia Europeistyczne z zakresu integracji europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu warszawskiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził m.in. własne pracownie architektoniczne w Łomży i Warszawie. Był kierownikiem pracowni i wiceprezesem zarządu Biura Projektowo-Konsultingowego „Stolica” w Warszawie. Radca ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił funkcję naczelnika delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w dzielnicy Wilanów. Pracował również w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony zabytków w Warszawie.  Był prezesem Oddziału Łomżyńskiego (1988-1991) i Warszawskiego (2010-2013) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Członek Mazowieckiej Okręgowej izby Architektów. Jako architekt zrealizował m.in. Centrum Katolickie im. Jana Pawła II i kościół pw. Krzyża Świętego w Łomży, rozbudowę Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, kryptę grobową biskupów łomżyńskich pod prezbiterium Katedry Łomżyńskiej.