Rydzewski Antoni

Rydzewski Antoni – żołnierz AK, „Boruta”. Pochodził z Jeziorka. Do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. ukończył trzy klasy gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży.  Podczas obu okupacji był żołnierzem Armii Krajowej na placówce Piątnica – Jeziorko.  Ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych piechoty i uzyskał stopień kjaprala podchorążego. W 1943 r., w wyniku „wsypy” stracił dwóch braci – Józefa i Stanisława.  Antoni zmaltretowany trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W okresie władzy ludowej nie ukrywał swojej przynależności do AK. Został opiekunem wielu miejsc pamięci uświęconych krwią Polaków walczących o wolność.  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała mu Złotą Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Organizował ekshumacje i ponowne pochówki bohaterskich żołnierzy, m.in. „Bora”, „Karpy”, „Wikiego”, „Sokolika”. Zebrał 80 tys. zł na pomnik „Wikiego” – dowódcy Kedywu AK. Zmarł 22 kwietnia 1993 r. Spoczął na cmentarzu w Piątnicy, obok swoich braci, Józefa i Stanisława.