Wejmer Jan

Wejmer  Jan – drukarz, introligator, społecznik. Urodził się w Łomży  12 lipca 1881 roku.  Był synem Leona i Aleksandry z Biegańskich. Rodzice przenieśli się do Łomży ok. 1875 roku i założyli tu zakład introligatorski.  Jan wcześnie przysposobiony do zawody introligatora. Uprawiał sporty wodne, wioślarstwo. Tam tez poznał swoja zonę Stanisławę z Gniazdowskich, którą poślubił w 1905 r.  W 1909 r. otrzymał List Majstrowski i przejął po ojcu zakład przy Placu Pocztowym, w oficynie Piekarskiego. W 1915 roku, wspólnie z niejakim Dąbrowskim rozbudowuje introligatornię i zakłada drukarnię. Zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do Łomży w 1915 r.  spółka zostaje rozwiązana.  W rok później Wejmer znowu otwiera zakład introligatorski i drukarnię. Zostają one przeniesione do budynku przy ul. Sienkiewicza 2.  Drukarnia funkcjonowała od 1916 do 1939 roku.  Zatrudniała 11 osób.  Wyposażona była w płaskie maszyny drukarskie i tzw. pedałówkę. Obok znajdowała się introligatornia. U Jana Wejmera drukowano tygodniki i dwutygodniki: w latach 1917-18 „Kreisblett” w języku polskim i niemieckim, od 1917 r. – „Wspólna Praca” i „Pisemko” – ilustrowany dodatek dla dzieci, od 1919 r. – Tygodnik Demokratyczny „Ziemia Łomżyńska”. W piśmie tym Jan Wejmer prowadził  obszerną rubrykę z bogatej działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Towarzystwa „Lutnia”.  Ponadto w drukarni powstawały pisma uczniowskie, m.in. „Echo szkolne”, „Głos Ucznia”, „U Progu”, „Seminarzysta” i harcerskie pismo „Czuwaj”. Przez wiele lat Wejmer był skarbnikiem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” i prezesem Towarzystwa Wioślarskiego. Wspólnie z małżonką organizowali kwesty, bale dobroczynne, choinki dla dzieci.