6 Lutego

Rok

1521 – pożar miasta Łomży spowodowany najazdem wojsk krzyżackich

1764 – zebrał się w farze łomżyńskiej sejmik łomżyński, który przekształcił się w konfederację, na marszałka konfederacji wybrano Ignacego Przyjemskiego

1831 – znajdujące się w Łomży wojsko polskie ustąpiło ku Ostrołęce

1887 – Henryk Maciejewski zostaje naczelnikiem łomżyńskiego więzienia

1933 – odbyło się w Łomży posiedzenie organizacyjne Powiatowej Rady Łowieckiej na powiat łomżyński

1945 – Starostwo Powiatowe Łomżyńskie i inne urzędy przeniosły się z Zambrowa do Łomży

1952 – papież Pius XII mianował księdza Aleksandra Mościckiego sufraganem łomżyńskim

1978 – dzień narodzin  Zespołu Pieśni i Tańca „ Łomża”

1982 – wznowiło działalność, zawieszoną po wprowadzeniu stanu wojennego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

2015 – rozpoczęła działalność „Galeria Kreatywna” w budynku elektrowni na rogu ulic Polowej i Alei Legionów