Abramowicz Jerzy

Abramowicz Jerzy, ks. od 1 sierpnia 1998 r. proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży, dr teologii prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Urodzony 22.05.1952 roku w Tykocinie. Syn Stanisława i Reginy z domu Grabowska. Wyświęcony na kapłana 27 maja 1978 roku w Łomży przez bp. M. Sasinowskiego. Wikariusz: od 17.06.1978 r. Brok. W latach 1979-1983 studiował na KUL. W okresie od 1.09.1983 do 1.09.1985 prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży; 1.09.1985-30.06.1997 dyrektor wydziału katechetycznego kurii; 1985-1997 wiceprzewodniczący diecezjalnej komisji liturgicznej; 1988-1997 wizytator nauki religii; 1989-1998 wizytator wstępny dla kanonicznych wizytacji parafii; 1990-1994 wykładowca w Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Łomży; 19.06-31.07.1991 administrator parafii św. Michała Archanioła w Łomży; 29.06.1991 kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej; 8.12.1991-31.07.1998 kapelan Opactwa SS. Benedyktynek w Łomży; 9.12.1991-23.04.1996 sekretarz rady kapłańskiej;11.12.1991 członek komisji organizacyjnej diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego; 30.12.1991-3.03.1997 członek kolegium konsultorów; 12.09.1992-3.03.1997 kustosz diecezjalnych zbiorów muzealnych; 22.04.-31.08.1994 dyrektor administracyjny Kolegium Teologicznego w Łomży; 8.08.1994 prałat honorowy Jego Świątobliwości; 1.09.1994-1.07.1997 zastępca dyrektora Kolegium Teologicznego w Łomży; 14.06.1995-23.04.1996 członek Komisji Głównej i przewodniczący Komisji do spraw Katechizacji I Synodu Diecezji Łomżyńskiej; 5.01.1996 członek komitetu organizacyjnego peregrynacji Figury Matki Boskiej Fatimskiej w Diecezji Łomżyńskiej; 1.07.1997-23.09.2004 przewodniczący wydziału nauczania i wychowania katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej; 1.07.1997-23.09.2004 dyrektor do spraw nauczania katechetycznego; 1.07.1997-1.10.2000 dyrektor administracyjny Kolegium Teologicznego w Łomży; od 1.07.1997 diecezjalny konserwator zabytków; 1.07.1997-9.07.2002 członek diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych; od 1.07.1997 członek diecezjalnej komisji do spraw liturgii muzyki i spiewu kościelnego; 1.07.1997-1.08.1998 członek diecezjalnej komisji do spraw kanonicznych wizytacji parafii; 1.07.1997-9.07.2002 członek diecezjalnej rady duszpasterskiej; 24.06.1998-28.10.2005 członek Komisji Głównej i przewodniczący Komisji do spraw Katechizacji I Synodu Diecezji Łomżyńskiej; od 1.08.1998 wicedziekan dekanatu Katedralnego w Łomży; od 11.04.1999 kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży; 8.11.1999 członek Komitetu Obchodów Roku Jubileuszowego w Diecezji Łomżyńskiej; od 12.11.1999 kapelan Łomżyńskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; 20.04.200 kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej; 7.06.2000-16.09.2005 ceremoniarz Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej; 1.10.2000 wykładowca w Instytucie Teologicznym w Łomży; 9.07.2002-7.10.2007 członek diecezjalnej komisji do spraw budownictwa sakralnego i kościelnego; 9.07.2002-7.10.2007 członek diecezjalnej komisji do spraw liturgii, muzyki i śpiewu kościelnego; od 23.09.2004 przewodniczący rady wydziału nauczania i wychowania katolickiego łomżyńskiej kurii diecezjalnej; od 23.09.2004 odpowiedzialny za budownictwo sakralne i kościelne w ramach II sekcji wydziału ekonomiczno-budowlanego kurii diecezjalnej; 23.09.2004 przewodniczący komisji do spraw budownictwa sakralnego i kościelnego i przewodniczący podkomisji do spaw budownictwa sakralnego I Synodu Diecezji Łomżyńskiej; 27.01.2005 członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Eucharystii i Jubileuszu 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej; 20.05.2005 uczestnik sesji statutowych I Synodu Diecezji Łomżyńskiej; od 17.09.2005 ceremoniarz Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej; od 17.02.2006 asystent kościelny Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży; od 12.09.2006 diecezjalny duszpasterz rzemieślników i handlowców; od 8.10.2007 członek diecezjalnej komisji do spraw liturgii, muzyki i śpiewu kościelnego; od 8.19.2007 członek diecezjalnej komisji do spraw budownictwa sakralnego i kościelnego; od 6.11.2007 członek diecezjalnej rady duszpasterskiej; 19.02.2009 członek komisji egzaminacyjnej Studium Proboszczowskiego; od 16.07.2009 członek Komitetu Roku Kapłańskiego.