Ałnowski Aleksander

Ałnowski Aleksander, s. Jakuba. Urodzony w 1892 r. w Łomży. Obywatelstwo polskie, wyznanie rzymsko-katolickie. Lekarz weterynarii. Bieżeniec, zarejestrowany w moskiewskim punkcie ewakuacyjnym.  Aresztowany 4 kwietnia 1922 r. przez Państwowy Zarząd Polityczny (GRU) w Moskwie. Oskarżony o agitację kontrrewolucyjną (protesty przeciwko pozbawieniu świątyń cennych przedmiotów sakralnych). W kwietniu 1922 r. osadzony w więzieniu na Butyrkach. W sierpniu przeniesiony do więzienia na Tagance. W listopadzie 1922 r. – tamże.  Dalsze losy nieznane.