Babicz Józef

Babicz Józef (1926-2005) – prof. dr hab., wieloletni prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, wybitny historyk geografii i kartografii. Urodził się 3 marca 1926 r. w Bańskiej, pow. Nowy Targ w rodzinie góralskiej. W 1946 r. ukończył średnią szkołę w Zakopanem i rozpoczął pracę jako nauczyciel szkoły podstawowej. W latach 1950-55 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Lata 1955-58 to studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Instytucie Historii Nauki przeszedł wszystkie stopnie naukowej kariery; był asystentem, adiunktem, docentem, profesorem nadzwyczajnym i profesorem zwyczajnym. W 1966 r. habilitował się w Instytucie Geografii PAN z historii biogeografii. W 1973 r. uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 1992 – profesora zwyczajnego.  Przeszedł również wiele stopni organizacji nauki: od sekretarza zespołu historii nauk o Ziemi do kierownika Zakładu Historii Nauk Przyrodniczych. Zawsze wysoko cenił regionalny ruch naukowy. W 1975 r. został pierwszym prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Pełnił tę funkcję aż do 1988 r. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 28 sierpnia 2005 r. w Zakopanem.