Chrzanowski Leopold

Chrzanowski Leopold – dowódca oddziału w powstaniu styczniowym, złożonego z drobnej szlachty. 23 stycznia pod Stelmachowem zaatakował straż przednią kompanii majora Felknera, kierującą się z Tykocina do Łomży. Następnie zdobył Sokoły, rozbroił kwatermistrza i kilku żołnierzy.