Ciborowski Zbigniew

Ciborowski Zbigniew – artysta fotograf, członek rzeczywisty i Artysta Footoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Łomżyniak z urodzenia w 1948 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek – założyciel Klubu Fotografii NURT w Łomży. Był członkiem i prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografuje od początku lat 60. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych, indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą. Jest uczestnikiem wystaw pokonkursowych, na których otrzymał wiele nagród, wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych. Współorganizator i uczestnik plenerów fotograficznych, odbywających się cyklicznie od wielu lat, w ramach działalności łomżyńskiego Klubu Fotografii NURT. Jest członkiem jury w konkursach fotograficznych. Był współorganizatorem prezentacji dorobku twórczego fotografów z Polski północno – wschodniej w cyklach: „Światłoczuli 2000” i „Światłoczuli 2011”. W 2011 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (legitymacja nr. 315). Jego prace prezentowano w Almanachu (1995-2017), wydanym przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Zbigniew Ciborowski jest laureatem nagrody wojewody podlaskiego za propagowanie kultury i dorobek artystyczny. Wydawnictwa (albumy): „Kijów”, „Paryż”, „Norwegia – wielka przygoda”, „Miasta Europy w fotografii”, „Kraków”, „Praga”, „Hamburg – wędrówki fotograficzne”.