Fedorowicz Andrzej

Fedorowicz Andrzej  – poseł na Sejm IV i V kadencji, technik weterynarii Urodzony 30 grudnia 1950 r. w Łomży.  W 1969 ukończył miejscowe technikum weterynaryjne. Do 1978 pracował w lecznicy dla zwierząt, a następnie m.in. w ZOKM Białystok. Od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W wyborach parlamentarnych w 1993 r. bez powodzenia kandydował do Senatu z ramienia Narodowego Komitetu Wyborców w województwie łomżyńskim, a w 1997 r. w wyborach   do Sejmu z listy Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratycznego Bloku dla Polski w województwie białostockim. W 1999 został prezesem Okręgu Stronnictwa Narodowego. W 2001 przystąpił do Ligi Polskich Rodzin. Objął funkcję przewodniczącego władz wojewódzkich oraz przewodniczącego głównej komisji rewizyjnej partii. W 2001 i 2005 z ramienia LPR uzyskiwał mandat poselski w okręgu podlaskim (otrzymał kolejno 3920 i 12 752 głosów). Od 2005 do 2007 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2006 startował na urząd prezydenta Białegostoku, uzyskując 2,16% (1909 głosów, 5. miejsce). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję (dostał 1821 głosów).