Jeleń Dawid Jakub

Jeleń Dawid Jakub – rabin gminy żydowskiej w Łomży na przełomie XIX i XX wieku. Wykształcony, biegle władał kilkoma językami. Przygotował memoriał w sprawie wyzwolenia Jerozolimy i kraju izraelskiego, wysyłając do angielskiej królowej Elżbiety cesarza Napoleona III, do Franciszka Józefa i cara Aleksandra II. (Henryka Sędziak)