Kruszewski Wojciech

Kruszewski Wojciech  – literaturoznawca, naukowiec, edytor, redaktor serii wydawniczej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Urodzony w 1973 r. w Łomży. Początkowo pracował na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie wykłada sztukę edytorską oraz prowadzi seminaria nt. współczesnej literatury polskiej w perspektywie edytorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2005 roku opublikował monografię o sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza wydaną nakładem KULu. W 2008 roku, również nakładem KULu, pod jego redakcją ukazały się wiersze Anny Kamieńskiej „Wiersze przemilczane”. W 2010 roku, w ramach 200. urodzin Fryderyka Chopina, był jurorem razem z Dawidem Jungiem i Małgorzatą Strękowską-Zarembą w konkursie na limeryk, w ramach którego wydano „Limeryki Chopinowskie’” (projekt zrealizowany w ramach „Chopin 2010”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 roku, razem z Dariuszem Pachockim opracował przekłady Józefa Czechowicza wydane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zaangażowany w debatę na temat współczesnej literatury. W 2012 roku m.in. brał udział w dyskusji z Kinga Dunin na temat polskiej literatury w latach 1992-2012 (Teatr Stary w Lublinie, kurator programu Krzysztof Varga, prowadzenie Roman Pawłowski. Z debaty powstał dokument „Wyprawa w XX-lecie, czyli co nam zostało z tamtych lat”. Razem z prof. dr hab. Józefem Fertem i dr Dariuszem Pachockim jest redaktorem serii wydawniczej „U źródła” (Wydział Nauk Humanistycznych, KUL). Ważniejsze publikacje książkowe: Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza (KUL, 2005);  Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań (KUL, 2010). Źródło: wikipedia