Kulbacki Kazimierz

Kulbacki Kazimierz – kierownik szlifierni kryształów w Łomży w latach 70. XX wieku. Pracownia istniała przy ówczesnych Łomżyńskich zakładach Przemysłu Terenowego. Powstała w połowie 1974 r. Do szlifierni w formie półfabrykatów trafiało szkło z hut śląskich, zwłaszcza ze Szklarskiej Poręby, Zawiercia i Ustronia śląskiego. W łomżyńskiej pracowni. W rękach Kazimierza i Marii Kulbackich powstawały efektowne, rozchwytywane w całym kraju flakony, kielichy, owocarki. Wartość miesięcznego przerobu w 1975 r. wynosiła ok. 100 tys. złotych, ale zapotrzebowanie było dużo większe.