Makowska Janina

Makowska Janina  –  lekarka (pediatra), poseł na Sejm PRL VI kadencji. Urodziła się 9 grudnia 1923 r. w Łomży. Zawód lekarza medycyny zdobyła w Akademii Medycznej w Białymstoku. Od stycznia 1956 r. była pediatrą w Przychodni Obwodowej i Szpitalu Powiatowym w Łomży. Później objęła stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Dziecięcego w tej placówce. W październiku 1965 uzyskała specjalizację II stopnia z pediatrii. W Łomży pracowała do emerytury. W latach 1961–1969 zasiadała w Powiatowej Radzie Narodowej. W 1972 r. uzyskała mandat posła na Sejm PRL w okręgu Łomża. Zasiadała w Komisji Drobnej Wytwórczości, Spółdzielczości Pracy i Rzemiosła oraz w Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. W 1976 zakończyła się jej kadencja poselska, natomiast została radną Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uhonorowana Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego.